Το λογισμικό

Με τον όρο λογισμικό υπολογιστών ή λογισμικό (αγγλ. software) ορίζεται η συλλογή από προγράμματα υπολογιστών, διαδικασίες και οδηγίες χρήσης που εκτελούν ορισμένες εργασίες σε ένα [...]