Αριθμητικά συστήματα και πολιτισμοί

Οι πρώτες προσπάθειες Ο Homo Sapiens πριν 300.000 χρόνια  κάνει μια μικρή αρίθμηση με κλαδιά δέντρων και λίγο αργότερα χρησιμοποιεί κάποιες αριθμητικές εκφράσεις. Οι κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες [...]