Ενεργειακό Ισοζύγιο

Εισαγωγή Το σωματικό βάρος ενός ανθρώπου είναι αποτέλεσμα της ισορροπίας ανάμεσα σε ενέργεια που προσλαμβάνει και ενέργεια που δαπανά. Η ισορροπία αυτή καλείται ενεργειακό ισοζύγιο  [...]