Ο πρώτος αριθμός σε σχήμα αστεριού 
(Πηγή: Μαθηματικό ημερολόγιο 2019)

Ένας αριθμός αστέρι.

0

Ο Michael Hartley Freedman, Αμερικανός Μαθηματικός , γεννήθηκε στις 21 Απριλίου 1951, στο Los Angeles και εργάζεται  στην Microsoft Station Q, ως ερευνητής για λογαριασμό του [...]