Κάλαντα υπό τον ήχο παραδοσιακών οργάνων τσαμπούνας, λαούτου

Παραδοσιακά Κάλαντα Ιθάκης

0

Σήμερον πρώτη τοῦ μηνός, πρώτη τοῦ Γεναρίου, εἶναι μεγάλη ἑορτή, τοῦ Μέγα Βασιλείου, τοῦ Βασιλείου τοῦ σοφοῦ, τοῦ πρώτου ἱεράρχου, πού ἔλαμψε καί φώτισε ὅλη [...]