Χωρίς εικόνα

Φυσική κατάσταση

Τι είναι η καλή φυσική κατάσταση για την υγεία Είναι η ικανότητα των ατόμων να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Όταν κατορθώνεις να ανταποκρίνεσαι σε [...]

Χωρίς εικόνα

Αερόβια άσκηση και υγεία

Αερόβια άσκηση και υγεία Με τον όρο αερόβια άσκηση εννοούμε κάθε μορφή άσκησης σχετικά χαμηλή σε ένταση και μεγάλη σε διάρκεια, κατά την οποία ασκούνται [...]