Χωρίς εικόνα

Έργα των μαθητών για το πρόγραμμα

Εικονικό μουσείο με 170 έργα μαθητών (ζωγραφιές και φωτογραφίες) (πρέπει να κατεβάσετε την εφαρμογή artsteps για να την δείτε) https://www.artsteps.com/view/5ecbe2c493c70d015c06c437 Εικονικό μουσείο με τα προτεινόμενα [...]