Εργαστήρια δεξιοτήτων

 

Α1, Α2 τμήματα

Στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων στο θεματικό κύκλο Δημιουργώ και Καινοτομώ οι μαθητές της Α΄τάξης συνεργάστηκαν και διερεύνησαν τον χώρο βελτιώνοντας τις χωρικές τους δεξιότητες. Με την καθοδήγηση του δασκάλου της Πληροφορικής μέσα από προγραμματιζόμενα παιχνίδια όπως «Η πασχαλίτσα πετά» έπαιξαν, διασκέδασαν, αντάλλαξαν απόψεις και εμπειρίες.