ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

11ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Το σχολείο είναι ο χώρος που οι μαθητές ζουν πολλές ώρες, μαθαίνουν, σκέφτονται, δημιουργούν, παίζουν, κάνουν φιλίες, διαμορφώνουν χαρακτήρα, στάσεις και αξίες ζωής.

Για να υλοποιηθεί αποτελεσματικά το πολυδιάστατο έργο του σχολείου είναι απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη κανόνων.

Στο κείμενο που ακολουθεί με τον γενικό τίτλο

«Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείου»

περιγράφονται οι πιο σημαντικοί από αυτούς τους κανόνες.

Ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Σχολείου δεν αντιφάσκει ούτε υποκαθιστά την ισχύουσα νομοθεσία για τη λειτουργία του σχολείου, αλλά είναι πλήρως εναρμονισμένος με αυτήν και με αυτή στοιχίζεται σε όσα θέματα δεν περιλαμβάνει ρητά στη θεματολογία του.

Συντάχθηκε δε μετά από έναν γόνιμο διάλογο και με την πλήρη συμφωνία μεταξύ του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου και το Δ.Σ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

Το 11ο Δημοτικό Σχολείο λειτουργεί ως ημερήσιο σχολείο βάση του ωραρίου που ορίζεται από το αντίστοιχο Υπουργείο.

 • Ώρα προσέλευσης των παιδιών ορίζεται :  8:oo ως 8:15
 • Ώρα αποχώρησης : 13:15 .
 • Τα παιδιά της Α΄ τάξης αποχωρούν από την ανατολική είσοδο ενώ της Β΄ από την βόρεια και παραδίδονται από τους δασκάλους  στους γονείς.
 • Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

Τα παιδιά προσέρχονται έγκαιρα το πρωί στο σχολείο με ευθύνη των γονέων- κηδεμόνων τους. Οι γονείς συνοδεύουν τα παιδιά ως την είσοδο του σχολείου απ’ όπου και τα παραλαμβάνουν κατά την αποχώρησή τους.

 • Η σχολική τροχονόμος ρυθμίζει την κυκλοφορία κατά την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών και είναι υποχρέωση όλων να υπακούουν στις οδηγίες της.
 • Τα παιδιά δεν μπαίνουν στο διδακτήριο , παραμένουν στην αυλή, μέχρι την ώρα της πρωινής προσευχής. Μετά το πέρας της προσευχής , των πρωινών ανακοινώσεων και την έπαρση της σημαίας, κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα, τα παιδιά μπαίνουν στις τάξεις  με γραμμές από την είσοδο που έχει οριστεί.

Σε περίπτωση που ο καιρός δεν το επιτρέπει, τα παιδιά παραμένουν στο διδακτήριο και η πρωινή προσευχή γίνεται μέσα στις τάξεις.

Οι μαθητές σε καμία περίπτωση δε φεύγουν πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αναχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια) γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα και, φυσικά, αφού έχει ενημερωθεί, γι’ αυτό ο δάσκαλος της τάξης και η διευθύντρια.

Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν την τελευταία ώρα αποχωρούν από την τάξη αφού έχουν αποχωρήσει όλοι οι μαθητές από αυτή.

 • Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας βαραίνει αποκλειστικά το γονέα/κηδεμόνα. Οι γονείς κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου.

Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την αναχώρησή τους, τους περιμένουν έξω από την είσοδο του σχολείου και πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή τους. Κάθε καθυστέρηση δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών που σχολούν, αλλά και για όσους συνεχίζουν το μάθημα.

Η κεντρική πόρτα του σχολείου παραμένει κλειστή σε όλο το ωράριο λειτουργίας του σχολείου. Οι γονείς περιμένουν να παραλάβουν τα παιδιά έξω από το διδακτήριο ώστε να αποφεύγεται ο θόρυβος και να μην διαταράσσεται το μάθημα στις τάξεις.  Πέρα από τις μέρες που έχει ορίσει ο κάθε δάσκαλος, οι γονείς μπορούν να συναντούν τους δασκάλους , όποτε κρίνεται απαραίτητο, οφείλουν δε να ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις των δασκάλων για παιδαγωγικές συναντήσεις ή ό, τι άλλο χρειαστεί προς όφελος των παιδιών.

 • Όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές συμμετέχουν στην πρωινή προσευχή με σεβασμό.

Ετερόδοξοι μαθητές έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν σ’ αυτήν, οφείλουν, όμως, να βρίσκονται στο χώρο του σχολείου όσο αυτή διαρκεί και να σέβονται την ιερότητα της στιγμής.

Εκκλησιασμός των μαθητών γίνεται μία φορά το μήνα συνοδεία των εκπαιδευτικών του κάθε τμήματος

 • Οι σχολικές γιορτές, εθνικές, θρησκευτικές ή άλλου τύπου (π.χ. λήξης σχολικού έτους) καθώς και οι διδακτικές επισκέψεις αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην αποτελεσματική πραγμάτωση του σχολικού έργου, γι’ αυτό οι μαθητές απουσιάζουν από αυτές μόνο αν έχουν σοβαρό λόγο.

Η συμπεριφορά και οι υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκειά τους είναι ανάλογη με το υπόλοιπο σχολικό πρόγραμμα.

Στις σχολικές γιορτές το ωράριο διαμορφώνεται κατά περίπτωση και οι γονείς ενημερώνονται εκ των προτέρων για το πρόγραμμα της γιορτής (στις Εθνικές γιορτές π.χ. ορίζεται η ώρα έναρξης και η διάρκεια της γιορτής)

 • Οι μαθητές θα πρέπει να μην απουσιάζουν από το σχολείο χωρίς σοβαρό λόγο.

Η ελλιπής φοίτηση οδηγεί σε φτωχά μαθησιακά αποτελέσματα και μπορεί να οδηγήσει σε επανάληψη της ίδιας τάξης.

 • Η βία απαγορεύεται κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και τιμωρείται αυστηρά

Οι μαθητές επιβάλλεται να παίζουν χωρίς να τσακώνονται ή να χειροδικούν ή να ασκούν οποιουδήποτε είδους βία (λεκτική, σωματική, ψυχολογική, διαδικτυακή) προς τους συμμαθητές τους.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν οφείλουν να απευθύνονται στον εφημερεύοντα δάσκαλο .

Η χρήση βίας δεν προάγει ούτε τη μαθησιακή διαδικασία ούτε την ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών.

 • Οι μαθητές φροντίζουν  το σχολείο ώστε να διατηρείται καθαρό ,φροντίζουν να κρατούν καθαρά τα σχολικά τους βιβλία και τετράδια και να έχουν τα απαραίτητα για το καθημερινό πρόγραμμά τους φροντίζοντας να μην τα ξεχνούν.

Την τελευταία ώρα του προγράμματος τοποθετούν τις καρέκλες επάνω στα θρανία, για να διευκολύνεται ο καθαρισμός.

Φροντίζουν να πετούν τα σκουπίδια τους στους κάδους και όσα ανακυκλώνονται στους ειδικούς κάδους, ώστε οι τάξεις και το σχολείο να είναι καθαρά. Οι δάσκαλοι εφημερίας φροντίζουν για την καθαριότητα της αυλής.

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος όλοι οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο. Δεν επιτρέπεται η παραμονή τους στις αίθουσες ή στους διαδρόμους. Σε περίπτωση κακοκαιρίας κατεβαίνουν στο χώρο του ισογείου. Κανένας δε μένει μέσα στην αίθουσα μόνος του. Οι τάξεις παραμένουν κλειδωμένες.

Η προστασία του σχολικού κτιρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση όλων μας. Όταν μαθητής προκαλεί ζημιά στο σχολείο, ο γονέας – κηδεμόνας του οφείλει να την αποζημιώσει.

 • Οι μαθητές χρησιμοποιούν μόνο τις τουαλέτες των μαθητών σύμφωνα με το φύλο τους και τηρούν τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής (π.χ. τα χαρτιά στους κάδους, τακτικό πλύσιμο χεριών, κλείσιμο της βρύσης). Δεν εισέρχονται σε τουαλέτες άλλου φύλου ούτε σε αυτές των εκπαιδευτικών για κανένα λόγο. Οι τουαλέτες είναι κλειδωμένες και οι μαθητές προσέρχονται ελεύθερα , μετά από άδεια του εκπαιδευτικού , παίρνουν το κλειδί και το επιστρέφουν. Κατά αυτόν τον τρόπο γίνεται έλεγχος σωστής χρήσης και αποφεύγονται περιστατικά bullying.
 • Απαγορεύεται η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων και άλλων μέσων καταγραφής εικόνας και ήχου  στο σχολείο ή τις σχολικές εκδρομές εκτός αν ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν. Απαγορεύονται τα ηλεκτρονικά παιχνίδια στο χώρο του σχολείου.
 • Είναι αυτονόητο ότι οι ποινές ως εξωτερικό κίνητρο έχουν φτωχά αποτελέσματα στην αλλαγή της συμπεριφοράς των μαθητών και, ως εκ τούτου, για την Παιδαγωγική δεν προκρίνονται παρά ως η έσχατη επιλογή των εκπαιδευτικών. Εντούτοις, οι μαθητές πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει κάποιες επιπτώσεις ανάλογα με τη σοβαρότητά της, ώστε να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες.

Στο παιδαγωγικό αυτό πλαίσιο οι ποινές που μπορεί να επιβληθούν είναι οι:

α. Παρατήρηση β. Επίπληξη γ. Παραπομπή στον διευθυντή

δ. Ενημέρωση γονέων

ε. Ενημέρωση Συλλόγου Διδασκόντων

στ. Ενημέρωση Σχολικού Συμβουλίου

ζ. Αλλαγή τμήματος η. Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος

Αρμόδια όργανα για την επιβολή των ποινών των περιπτώσεων α, β και γ είναι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου· της περίπτωσης δ ο διευθυντής με τον εκπαιδευτικό της τάξης· των ε, στ και ζ ο διευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων και της η ο σύλλογος διδασκόντων με τη συναίνεση του γονέα.

Οι σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται.

 • Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η εκπαίδευση, η διδασκαλία και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Ακόμη ο ρόλος του εκπαιδευτικού μέσα στη σχολική κοινότητα είναι ηγετικός και η επίδρασή του καθοριστική. Εκτός από τη διδασκαλία των μαθημάτων, διαπαιδαγωγεί με το παράδειγμα και την καθημερινή του παρουσία. Επομένως οι υποχρεώσεις του δεν περιορίζονται μόνο στην άρτια επιστημονική του κατάρτιση και στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας του. Επεκτείνονται και πολύ πέρα από αυτά.

Προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο και δεν παραβιάζουν το χρόνο έναρξης και λήξης των μαθημάτων. Ο δάσκαλος υπηρεσίας προσέρχεται στις 7.50 και αποχωρεί τελευταίος μετά τη λήξη των μαθημάτων.

Οι εκπαιδευτικοί παρίστανται στην πρωινή προσευχή των μαθητών και φροντίζουν για την ευταξία της τάξης τους.

Δεν απομακρύνουν μαθητή από την αίθουσα για οποιονδήποτε λόγο.

Μαθητής που απομακρύνεται από το διδάσκοντα για παιδαγωγικούς λόγους αποστέλλεται στη Διεύθυνση. Στο διάλειμμα ο διδάσκων ενημερώνει τη Διεύθυνση για τη συμπεριφορά του μαθητή.

Οι εκπαιδευτικοί σέβονται απόλυτα το χρόνο διαλείμματος των μαθητών.

Προσέρχονται στο σχολείο με κόσμια εμφάνιση.

Οφείλουν, και όταν ακόμη δεν είναι εφημερεύοντες, να ελέγχουν τους μαθητές, όταν αντιλαμβάνονται οποιαδήποτε εκτροπή τους.

Εξασφαλίζουν την ευταξία μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και στο σχολικό χώρο με τήρηση των κανόνων δημοκρατικής συμπεριφοράς. Παράλληλα προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές σε θέματα που αφορούν την καθαριότητα, την υγιεινή και την αισθητική του χώρου στον οποίο φοιτούν.

Σε περίπτωση συμμετοχής σε απεργία ή στάση εργασίας ενημερώνουν τη Δ/νση του σχολείου από την προηγούμενη ημέρα ή αυθημερόν πριν από τις 8 π.μ. Σε περίπτωση μη ενημέρωσης θα θεωρούνται απόντες.

Αναφέρουν στον Διευθυντή του σχολείου κάθε υποψία που έχουν για τυχόν οικογενειακή κακοποίηση μαθητή και φροντίζουν να ενημερώνονται για άλλα προβλήματα υγείας ή ιδιαιτερότητες των μαθητών τους.

Τηρούν την απαραίτητη εχεμύθεια σχετικά με τις αποφάσεις και συζητήσεις στον Σύλλογο Διδασκόντων για τις επιδόσεις ή τη συμπεριφορά των μαθητών και για κάθε άλλο θέμα που αφορά συμβάντα στον χώρο του σχολείου.

Αξιοποιούν τη σχολική ηλεκτρονική εφημερίδα με τους μαθητές τους και για επικοινωνία με τους γονείς.

Οι εκπαιδευτικοί με την εν γένει συμπεριφορά τους οφείλουν να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση ήρεμου, ευχάριστου και συνεργατικού κλίματος μέσα στο σχολείο. Πρέπει να διαθέτουν αξιοπρέπεια και κύρος που συμβιβάζονται με το ρόλο τους. Τις μεταξύ τους σχέσεις είναι απαραίτητο να τις διέπει ο αμοιβαίος σεβασμός και να τις χαρακτηρίζει η ειλικρινής, συναδελφική και ανθρώπινη επικοινωνία. Ανάλογη σχέση συνεργασίας και επικοινωνίας πρέπει επίσης να καλλιεργείται ανάμεσα σε αυτούς και τη Διευθύντρια του σχολείου.

 • Η Διευθύντρια καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα, ώστε να θέσει υψηλούς στόχους και να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις επίτευξής τους για ένα σχολείο λειτουργικό, δημοκρατικό και ανοιχτό στην κοινωνία.

Είναι υπεύθυνη για την ομαλή λειτουργία του σχολείου και το συντονισμό της σχολικής ζωής. Φροντίζει για τη λήψη κάθε μέτρου, το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του σχολείου.

Συνεργάζεται με τους γονείς και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων σε τακτική βάση.

Είναι υπεύθυνη μαζί με τους εκπαιδευτικούς για την καθαριότητα και αισθητική των χώρων του διδακτηρίου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των μαθητών.

Φροντίζει να καλύπτονται οι διδακτικές ώρες σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού, τροποποιώντας το ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας, αναθέτοντας την κάλυψη του κενού σε διαθέσιμο εκπαιδευτικό ή κατ” άλλον τρόπο και πάντα μέσα στο γράμμα και το πνεύμα της κείμενης νομοθεσίας.

Σε συνεργασία με τους διδάσκοντες καταρτίζει το πρόγραμμα ενημέρωσης των γονέων.

Έχει την ευθύνη για τη σύνταξη του ωρολογίου προγράμματος με γνώμονα την αποδοτική λειτουργία του.

 • Οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να συμπεριφέρονται προς όλους τους εκπαιδευτικούς με τη δέουσα ευγένεια, σοβαρότητα, ευπρέπεια και σεβασμό που επιβάλλει το λειτούργημά τους και ο χώρος του σχολείου.

Οι γονείς- κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά (τουλάχιστον μία φορά το μήνα) για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από το δάσκαλο της τάξης σε καθορισμένη ημέρα και ώρα τακτικής συνάντησης.

Οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο και στο τέλος κάθε τριμήνου, κατόπιν πρόσκλησής τους για τη παραλαβή της βαθμολογίας και για ενημέρωση.

Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές (και αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της κεντρικής εισόδου και στην ηλεκτρονική εφημερίδα) και ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου.

Οφείλουν ακόμη να γνωστοποιούν στο δάσκαλο της τάξης και στη διεύθυνση κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή.

Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να νουθετεί, να επιπλήττει ή να τιμωρεί ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ στο χώρο του σχολείου. Όταν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, συζητήστε το πρώτα με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό (του μαθητή που δημιουργεί το πρόβλημα) και στη συνέχεια —αν δεν επιλυθεί— με τη Διευθύντρια.

Γενικότερα, κανένας ανήλικος ή ενήλικος δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτήριο ή στο προαύλιο του σχολείου χωρίς να ενημερώσει τους εκπαιδευτικούς.

Σε περίπτωση απουσίας μαθητή, και ιδιαίτερα μακροχρόνιας ή επαναλαμβανόμενης, είναι απαραίτητο να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο. Το τηλέφωνο του σχολείου (2382024870) είναι στη διάθεση όλων για οποιαδήποτε ενημέρωση. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι οι δάσκαλοι έχουν τα τηλέφωνα όλων των μαθητών.

 • Στο σχολείο λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη σε καθορισμένες ώρες και ημέρες της εβδομάδας.

Κάθε μαθητής μπορεί να δανειστεί βιβλία, περιοδικά ή CD και DVD σε ποσότητες και για όσες ημέρες ορίζουν οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί της βιβλιοθήκης.

Τα δανειζόμενα έντυπα της βιβλιοθήκης πρέπει να επιστρέφονται σε καλή κατάσταση, αλλιώς ο μαθητής οφείλει να τα αντικαταστήσει με άλλα καινούργια.

Το σχολείο διαθέτει και λειτουργεί επίσημη ηλεκτρονική εφημερίδα στη βάση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ): ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΒΗΜΑ https://schoolpress.sch.gr/11dimgian Για κάθε τι  άλλο που εμφανίζεται με τα στοιχεία του σχολείου μας στο Διαδίκτυο η  Διευθύντρια και το προσωπικό δε φέρουν καμία ευθύνη.

Υπεύθυνη για τη διαχείριση της σχολικής εφημερίδας είναι η Διευθύντρια του σχολείου.

Κάθε εκπαιδευτικός του σχολείου μπορεί να αναρτά σε συνεννόηση με τον Διευθυντή στους διαδικτυακούς τόπους του σχολείου ό,τι θεωρεί σχετικό με το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου. Οι αναρτήσεις των εκπαιδευτικών γίνονται επώνυμα και αυτοί φέρουν την ευθύνη γι’ αυτές. Για κάθε άλλη ανάρτηση υπεύθυνος είναι ο διαχειριστής της ιστοσελίδας.

Στους επίσημους διαδικτυακούς τόπους του σχολείου αναρτώνται ανακοινώσεις που επιθυμεί να δημοσιοποιήσει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων.

Η Διευθύντρια και όλο το προσωπικό μεριμνά για την ασφάλεια των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των μαθητών στο Διαδίκτυο και ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες του ΠΣΔ.

 • Κύριο χαρακτηριστικό του κυλικείου είναι η καθαριότητα και η ποιότητα των τροφίμων που ελέγχονται ιδιαιτέρως, προκειμένου να διασφαλίζεται η υγεία μαθητών και προσωπικού.

Παρέχει είδη τροφών σύμφωνα με τις εκάστοτε εγκυκλίους του ΥΠΟΠΑΙΘ και του ΥΠ.ΥΓ. και ακολουθεί πιστά τις υγειονομικές υποδείξεις της νομοθεσίας.

Αρμόδια επιτροπή ελέγχει την εφαρμογή των όρων λειτουργίας του κυλικείου καθώς και την τιμολογιακή πολιτική.

Ο υπεύθυνος του κυλικείου οφείλει να ασφαλίζει το κυλικείο και να αποκλείει την πρόσβαση μαθητών για την αποφυγή τραυματισμών.

Ο υπεύθυνος του κυλικείου οφείλει να απευθύνεται στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς με τον δέοντα σεβασμό και να περιορίζεται αυστηρά στα καθήκοντά του.

 • Η καθαρίστρια οφείλει να βρίσκεται στο σχολείο στο καθορισμένο ωράριο της με την προβλεπόμενη ενδυμασία και να ασκεί σχολαστικά τα καθήκοντά της.

Απευθύνεται στην Διευθύντρια  για τα τυχόν προβλήματά της και δέχεται παρατηρήσεις και εντολές για το έργο της μόνο από αυτήν.

Η καθαρίστρια οφείλει να απευθύνεται στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς με τον δέοντα σεβασμό και να περιορίζεται αυστηρά στα καθήκοντά της.

 

ΩΡΑΡΙΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

<
  1η &2η  ώρα 08.15΄-09.40΄ διάλειμμα  20΄ 08.55΄αλλαγή
  3η  &4η  ώρα 10.00΄-11.30΄ διάλειμμα  15΄ 10.45΄ αλλαγή
  5η  ώρα 11.45΄-12.35΄ διάλειμμα  10΄  
  6η  ώρα 12.45΄-13.15΄ διάλειμμα  5΄  

 

Top