Δίχως εικόνα

Η ετοιμότητα στο τυχαίο

Η ετοιμότητα στο τυχαίο: είναι η δεξιότητά μας να αναγνωρίζουμε, να δημιουργούμε και να αξιοποιούμε τις τυχαίες καταστάσεις και τα αποτελέσματά τους και είναι ένας [...]