Μετασχηματισμός των τυχαίων γεγονότων σε επαγγελματικές ευκαιρίες – Ασκήσεις

Οι ασκήσεις που ακολουθούν στοχεύουν να βοηθήσουν τον ενδιαφερόμενο να ασκηθεί στην ανάπτυξη της δεξιότητας Ετοιμότητα στο Τυχαίο.

Η ετοιμότητα στο τυχαίο (Κrumboltz, 2009) ορίζεται ως αναγνώριση, δημιουργία και αξιοποίηση των τυχαίων καταστάσεων και των αποτελεσμάτων τους και, ουσιαστικά, εκφράζει τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται κανείς τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά απρόοπτα γεγονότα της ζωής του. Οι παράγοντες που την χαρακτηρίζουν είναι η ευελιξία, η αισιοδοξία, η ανάληψη κινδύνου, η περιέργεια, η επιμονή και η αποτελεσματικότητα.

Οι ασκήσεις βασίζονται στις αρχές της Θεωρίας του Τυχαίου και έχουν ως στόχο να ενθαρρύνουν τον μαθητή, φοιτητή, ενήλικα και, γενικά, κάθε ενδιαφερόμενο να δραστηριοποιηθεί, να κάνει κάτι, για να δημιουργήσει ευκαιρίες και να εκμεταλλευτεί τυχαία γεγονότα αξιοποιώντας πλήρως αυτό που του προσφέρει η ζωή.

Πηγή: εδώ