Ένα έξυπνο αίνιγμα

Βαρύτερο από το σίδερο,γλυκότερο από το μέλι,μήτε στα χέρια πιάνετε,μήτε στην τσέπη μπαίνει.Τι είναι;

-Ο ύπνος