ΛΙΜΕΡΙΚ΄S   ΤΗΣ   ΣΤ΄  ΤΑΞΗΣ  κ. Τσιγάρα-Παλάσκα Ευθυμία