Ιστορική γνήσια απόφαση ορισμού εθνικής σημαίας

α) τῶν μέν κατά γήν δυνάμεων ἡ σημαία, σχήματος τετραγώνου, θά εἶχεν ἐμβαδόν κυανούν, τό ὁποῖο θά διηρεῖτο εἰς τέσσαρα ἴσα τμήματα ἀπό ἄκρων ἕως ἄκρων τοῦ ἐμβαδοῦ

Τις πληροφορίες κατέθεσε ο κ. Γιάννης Μπάρτζης δρ.φ. Πρόεδρος της Εταιρείας Κορινθίων Συγγραφέων και τον ευχαριστούμε πολύ.

SIMAIA

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης