Οι εφημερίδες του Πολυτεχνείου

Εδώ Πολυτεχνείο- Οι εφημερίδες μας!

0

Η εξέγερση του Πολυτεχνίου ήταν μαζική και δυναμική εκδήλωση της λαικής αντίθεσης στο καθεστώς της Χούντας των Συνταγματαρχών που έλαβε χώρα στην ελλήνικη επικράτια του [...]