ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ: ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ EOES

Tο Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023 δύο μαθητές και μία μαθήτρια  της Β’ τάξης του 1ου ΕΠΑ.Λ. Γρεβενών συμμετείχαν στην  δεύτερη

Top