Στήλη: ΤΕΧΝΕΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Comic …

GRAFFITI – 2

GRAFFITI – 1

τα παιδιά . . .

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΕΝ ΣΙΓΑΝΟΥ

 

Σχολεία Υπερασπιστές των Παιδιών

«Διάβασα αλλά …»

«Είχα διαβάσει αλλά δεν έγραψα καλά», «όταν είδα τα θέματα ξέχασα όσα είχα μάθει», «περίμενα ότι είχα γράψει καλά και

ΑΠ” ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΖΩΓΡΑΦΙΑ ! ! !

ART ON THE ROAD

       

Top