Εκ μέρους του 15μελούς

                                       

ΖΩΓΡΑΦΙΑ ! ! !

Πρόταση του 15μελούς

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΒΑΤΡΑΧΟΙ

               

Προβάλλω τον τόπο μου

ΑΠ” ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

«Διάβασα αλλά …»

«Είχα διαβάσει αλλά δεν έγραψα καλά», «όταν είδα τα θέματα ξέχασα όσα είχα μάθει», «περίμενα ότι είχα γράψει καλά και

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Η ΧΑΡΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Έχω Δικαίωμα !

Top