“Το σύννεφο έφερε βροχή”

ΑΠΟ: 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ - Απρ• 19•14

 

Θέμα του λογισµικού είναι η ενότητα “Δοµή της ατµόσφαιρας, του υδρολογικού κύκλου και των µετεωρολογικών φαινοµένων” (Γεωγραφία ΣΤ΄Δηµοτικού, Βιβλίο Μαθητή, 9ο Κεφάλαιο, Ατµόσφαιρα, σελ. 35-38).
Απευθύνεται κυρίως στους µαθητές της ΣΤ΄ τάξης, όµως επιµέρους ενότητες µπορούν να διδαχθούν και σε άλλες τάξεις. Για παράδειγµα, η προσοµοίωση του κύκλου του νερού ή το φαινόµενο του θερµοκηπίου, µπορεί να αξιοποιηθούν σε ένα πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε σχετικές εκδηλώσεις για την Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου) ή να ενταχθούν σε σχετικό σχέδιο εργασίας της Ευέλικτης Ζώνης.
Βασική αρχή που διέπει το λογισµικό, είναι να δώσει τη δυνατότητα στους µαθητές να αλληλεπιδρούν ως οµάδα όχι µόνο µε το υπολογιστικό περιβάλλον αλλά και µε τους υπόλοιπους συµµαθητές και µε το δάσκαλό τους. Πρόκειται για εκπαιδευτικό λογισµικό, δοµηµένο µε τη µορφή σεναρίου και δραστηριοτήτων και αποτελείται από 4 ενότητες. Ο προτεινόµενος χρόνος υλοποίησης είναι 5 διδακτικά δίωρα: 4 δίωρα για τη διερεύνηση κάθε ενότητας και 1 για την αξιολόγηση.Αναπτύχθηκε από μεταπτυχιακούς φοιτητές της κατεύθυνσης “Πληροφορική & Εκπαίδευση” υπό την καθοδήγηση του Αριστοτέλη και της Αθανασίας Ράπτη.

 

 

Σχολιάστε

Top