Αλεπού

H αλεπού εμφανίστηκε στη γη πριν από 400.000 χρόνια και πιθανώς να υπήρξε και θήραμα για τους προϊστορικούς κυνηγούς. Σήμερα συναντάται σε όλες σχεδόν τις ηπείρους, εκτός από την Ανταρκτική . Η κόκκινη αλεπού ζει στην Ευρώπη, στην Ασία, σε μια στενή λωρίδα της βόρειας Αφρικής, στην Βόρεια Αμερική , ενώ το 1855 εισήχθη και στην Αυστραλία .Όχι μόνο δεν είναι σε κανένα μέρος απειλούμενο με αφανισμό είδος, αλλά αντιστρόφως η εκπληκτική της προσαρμοστικότητα έχει οδηγήσει πολλά άλλα λιγότερο ικανά είδη σε κίνδυνο εξαφάνισης ή και εξαφάνιση.

Τάξη Ε- Εμμανουέλα Τσάτση