Όλοι οι άνθρωποι έχουν τα ίδια δικαιώματα

Όλοι οι άνθρωποι έχουν τα ίδια δικαιώματα !

Όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται

ΑΓΑΠΗ

ΧΑΡΑ

ΤΡΟΦΗ

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΖΩΗ

ΕΙΡΗΝΗ

ΘΡΗΣΚΕΙΑ

ΣΕΒΑΣΜΟ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

ΥΓΕΙΑ

ΓΝΩΜΗ

ΜΑΘΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ

ΙΣΟΤΗΤΑ

Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να μας τα στερήσει. Ο άνθρωπος τα δικαιώματα τα έχει απο την στιγμή που γεννιέται! Τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να εφαρμόζονται και να ισχύουν παντού. Κανένας δεν πρέπει να έχει περισσότερα δικαιώματα απο τους υπόλοιπους. Όλοι είμαστε ίσοι.

Στον πόλεμο όλα τα δικαιώματα χάνονται.

Παιδιά Όλοι Λέμε Ένα Μεγάλο Όχι Σ’αυτόν.

Π Ό Λ Ε Μ Ο Σ .

Τάξη Ε: Βαρβάρα Ποδηματά, Γεωργία Τζωρτζάτου.