Τελικά είναι χρήσιμες οι ξένες γλώσσες;

Untitled

Από τον Λευτέρη Παρασκευόπουλο

Στις μέρες μας, η γλωσσομάθεια θεωρείται το κυρίαρχο μέσο με το οποίο ξεκλειδώνει κανείς την πλήρη εμπειρία της ζωής. Πολλοί πιστεύουν πως είναι μία απαραίτητη διαδικασία, ενώ άλλοι δεν συμφωνούν. Όμως, τί πραγματικά προσφέρει η γλωσσομάθεια και γιατί είναι τόσο χρήσιμη για τους ανθρώπους;

Αρχικά, υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους κάποιος ωθείται στην γλωσσομάθεια. Πρώτον, θα μπορούσε να πει κανείς πως η επιδίωξη περαιτέρω, ανώτερων σπουδών στο εξωτερικό, αποτελεί τον κύριο λόγο για την μάθηση μίας επιπλέον γλώσσας και θέτει τον δρόμο για την επιτυχία σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής, προσφέροντας μάθηση πολλών επιπέδων πιο πάνω από την συνηθισμένη . Επίσης, έχοντας κανείς πραγματοποιήσει σπουδές σε ένα υψηλής φήμης πανεπιστήμιο, του δίνεται η ευκαιρία έπειτα να συνεχίσει την ζωή του βρίσκοντας μία θέση εργασίας, η οποία ταιριάζει στον βαθμό γνώσεων και εμπειρίας τις οποίες έχει αποκτήσει εκεί. Τέλος, η γνώση μίας δεύτερης γλώσσας, κατηγοριοποιεί τον άνθρωπο που την κατέχει σε ένα επίπεδο πιο πάνω από τους υπόλοιπους, καθώς διακρίνεται ως ένας πιο μορφωμένος και εργατικός πολίτης, μέσα σε μία κοινωνία γεμάτη με ανθρώπους που δεν νοιάζονται για το κάτι παραπάνω.

Εκτός αυτού όμως, η γλωσσομάθεια αναπτύσσει και άλλους τομείς της καθημερινής ζωής. Καταρχάς, αξίζει να σημειωθεί πως διευρύνει την πολυπολιτισμική επικοινωνία του ανθρώπου και δίνει την ικανότητα σε αυτόν να εξερευνήσει ξένους πολιτισμούς, κατανοώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους όπως για παράδειγμα την θρησκεία, την κουλτούρα, τις γιορτές κ.α. Επιπλέον, επιτρέπει σε κάθε άτομο να πραγματοποιήσει ταξίδια σε  μακρινούς προορισμούς, δίχως να έχει πρόβλημα κατανόησης των ντόπιων κατοίκων και αντιθέτως έχοντας την ικανότητα να συνεννοηθεί ανάλογα με το επίπεδο της μάθησης που διαθέτει.

Συνοψίζοντας, η γλωσσομάθεια πραγματικά αποτελεί τον ιδανικό τρόπο να κατανοήσει κανείς την ξένη γλώσσα  την οποία επιθυμεί να μελετήσει , αλλά και να επεκτείνει τις γνώσεις του σε τομείς  που δεν είχε φανταστεί.. Θα έλεγε κανείς πως είναι το μέσο για μία διαφορετική οπτική του κόσμου σαν σύνολο.

 

 

Top