Εννοιολογικός χάρτης

Εννοιολογικοί χάρτες στην e-class

0

Στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων οι μαθητές  και μαθήτριες των τμημάτων Α4 και Α5 συνεχίζουν να είναι δημιουργικοί φτιάχνοντας εννοιολογικούς χάρτες στην ηλεκτρονική τάξη e-class. Αναζητήστε τους [...]

file(4)

Δημιουργώ και καινοτομώ – Δημιουργίες ψηφιακών δραστηριοτήτων μαθητών και μαθητριών του Α4

0

Στα πλαίσια της θεματικής ενότητας «Δημιουργώ και καινοτομώ – Αποκτώντας ψηφιακή ιθαγένεια στο σχολείο» οι μαθητές και μαθήτριες του Α4 έφτιαξαν ψηφιακές δραστηριότητες: Η Βασιλική [...]

file(4)

Δημιουργώ και καινοτομώ – Δημιουργίες ψηφιακών δραστηριοτήτων μαθητών και μαθητριών του Α5

0

Στα πλαίσια της θεματικής ενότητας «Δημιουργώ και καινοτομώ – Αποκτώντας ψηφιακή ιθαγένεια στο σχολείο» οι μαθητές και μαθήτριες του Α5 έφτιαξαν ψηφιακές δραστηριότητες: Η Λυδία [...]