Εννοιολογικοί χάρτες στην e-class

Στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων οι μαθητές  και μαθήτριες των τμημάτων Α4 και Α5 συνεχίζουν να είναι δημιουργικοί φτιάχνοντας εννοιολογικούς χάρτες στην ηλεκτρονική τάξη e-class.

Αναζητήστε τους εννοιολογικούς τους χάρτες στα αντίστοιχα τεύχη των τμημάτων Α4 και Α5!

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης