Ημερήσιο ιστορικό: 24 Μαΐου 2018

Εκπαίδευση στη φυλακή: Η εμπειρία της Ελβετίας και της Ελλάδας

Την Τρίτη, 15/05/2018, είχαμε την τιμή να υποδεχθούμε στον χώρο του 2ου ΣΔΕ Τρικάλων οκταμελή ομάδα προϊσταμένων εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών

Top