Ο ήλιος της ψυχής μας δε γνωρίζει έκλειψη...

Ο ήλιος της ψυχής μας δε γνωρίζει έκλειψη… Μόνη μας αγωνία η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών, η οποία όμως έληξε αίσια.

Top