Σπίτι με κήπον (Γ2 τάξη)

Δείτε εδώ το βίντεο

 Η δραστηριότητα αυτή έγινε στο μάθημα της Ν. Γλώσσας.

Γνωρίσαμε τον ποιητή Κ.Καβάφη και αναλύσαμε το ποίημα του <<Σπίτι με κήπον>>.

Ακούσαμε μελοποιημένο το ποίημα και τα παιδιά ζωγράφισαν εικόνες του ποιήματος με τις οποίες έγινε το βίντεο.

                                     Τμήμα Γ2  -  Χρίστος Σκούφας