Σχολικός κήπος (Α)

Οι μαθητές της Ά τάξης με την δασκάλα τους κυρία Τριανταφύλλου και την
γυμνάστρια τους κυρία Μπρούζα στα πλαίσια του εργαστηρίου δεξιοτήτων
δημιούργησαν σε μία από τις εισόδους του σχολείου έναν κήπο!!