Εργαστήριο Δεξιοτήτων (Δ1)

Στα πλαίσια των εργαστηρίων δεξιοτήτων, οι μαθητές του Δ1 ολοκλήρωσαν τα δικά τους ποδήλατα χρησιμοποιώντας  την φαντασία τους !!!

κ. Πονηρού Πετρούλα