Ομαδική εργασία από τους μαθητές του Δ1

Στα πλαισια του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος ασχοληθηκαμε με τα οικοσυστήματα και φτιάξαμε τα δικά μας.

κ. Πονηρού Πετρούλα

11

IMG_2