Σχολικός εκφοβισμός (Δ τάξη)

Οι μαθητές της Δ τάξης, ενημερώθηκαν για τον σχολικό εκφοβισμό. Παρακολουθήσαν βίντεο, συζήτησαν για τα περιστατικά εκφοβισμού, έφτιαξαν αφίσες!!

IMG_20230308_113119 IMG_20230310_131233

IMG_20230313_091731

κ. Πονηρού Πετρούλα &  κ. Σιώκου  Μαρία