ΜΑΘΑΙΝΩ … ΚΙΝΕΖΙΚΑ

CHTEACH

HALLO

Τα Κινέζικα είναι μια γλώσσα με τεράστιο ενδιαφέρον και αξία. Είναι η γλώσσα που μιλιέται από τους κατοίκους μιας ανερχόμενης οικονομικής δύναμης, της Κίνας, οι οποίοι μάλιστα αποτελούν το 1/5 του παγκόσμιου πληθυσμού. Εκτός από την Κίνα τα Κινέζικα αποτελούν επίσημη γλώσσα στην Ταιβάν και στην Σιγκαπούρη και μιλιούνται και από τα εκατομμύρια των Κινέζων της Διασποράς στην Ωκεανία, στις Η.Π.Α., στη Ν.Α. Ασία και στην Ευρώπη.

Τα Κινέζικα διακρίνονται για το υψηλό επίπεδο εσωτερικής διαφοροποίησης. Η τοπική διαφοροποίηση ανάμεσα σε διαφορετικές εκδοχές/διαλέκτους είναι συγκρίσιμη με εκείνη των Ρωμανικών γλωσσών. Αρκετές παραλλαγές της ομιλούμενης Κινέζικης γλώσσας είναι αρκετά διαφορετικές για να είναι αμοιβαία κατανοήσιμες.

Με τόσο διαφορετικές διαλέκτους όμως πώς επικοινωνούν μεταξύ τους τα 1,3 δισεκατομμύρια των Κινέζων; Ευτυχώς υπάρχει η Κοινή Μανδαρινική διάλεκτος  (Pǔtōnghuà) η οποία ισχύει σε ολόκληρη την Κίνα και αποτελεί την επίσημη διάλεκτο της χώρας. Πρόκειται για μια απλοποιημένη εκδοχή της Κινέζικης γλώσσας η οποία υιοθετήθηκε το 1955 και από τότε διδάσκεται υποχρεωτικά σε όλα τα σχολεία της χώρας.

Γενικά η Κινέζικη γλώσσα αποτελείται από χαρακτήρες-λέξεις χωρίς μέρη του λόγου (κλιτά ή άκλιτα). Η σημασία μιας λέξης καθορίζεται από το σύνολο των λέξεων μέσα στη φράση. Έτσι η λέξη «τρέχω» μπορεί να σημαίνει έτρεχα, θα τρέξεις, η τρέχουσα, ο δρομέας κ.λ.π. ανάλογα με τη θέση της μέσα στη φράση και τις λέξεις που την περιβάλλουν.

Παραδοσιακά η κινεζική γραφόταν κυρίως από χαρακτήρες-λέξεις μέσα σε ιδεατά παραλληλόγραμμα ταξινομημένα σε στήλες τα οποία διαβάζονταν από πάνω προς τα κάτω σε κάθε στήλη και η κάθε στήλη από δεξιά προς τα αριστερά.

Όλοι οι κινέζικοι χαρακτήρες αναπτύχθηκαν από παλαιότερες φόρμες ιερογλυφικών. Η κοινή άποψη πως οι κινέζικοι χαρακτήρες είναι ιδεογράμματα ή εικονογράμματα είναι εσφαλμένη. Οι περισσότεροι χαρακτήρες είναι σύνθετοι από φωνητικές συνιστώσες και σημασιολογικές ρίζες. Μόνο οι απλοί χαρακτήρες όπως 人(ανθρώπινο), 日(ήλιος), 山(βουνό) μπορούν να χαρακτηριστούν ως εικονογράμματα. Σχεδόν όλοι οι χαρακτήρες περιέχουν ένα φωνητικό στοιχείο που υποδεικνύει την προφορά και ένα σημασιολογικό στοιχείο που υποδεικνύει το νόημα. Γενικά το φωνητικό στοιχείο είναι πιο βασικό από το σημασιολογικό.

CHINESE

Υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο συστήματα για τη γραφή. Το παραδοσιακό σύστημα που χρησιμοποιείται ακόμα στο Χονγκ Κονγκ, την Ταϊβάν και το Μακάο και η απλοποιημένη κινεζική γραφή που δημιουργήθηκε από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας το 1954 κυρίως για την προώθηση της παιδείας.

 

Έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες μεταγραφής της κινεζικής σε λατινικούς χαρακτήρες.

Σήμερα το πιο διαδεδομένο σύστημα είναι το Hanyu Pinyin (/汉语拼音), γνωστό και απλώς ως Πινγίν, που πρωτοεισήχθηκε το 1956 στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και αργότερα υιοθετήθηκε από τη Σιγκαπούρη και την Ταϊβάν. Το Πινγίν είναι επίσης το σύστημα που εφαρμόζεται σε Αμερική, Ευρώπη και Αυστραλία για την εκμάθηση της κινεζικής.

Το δεύτερο πιο γνωστό σύστημα είναι το Wade-Giles που εφευρέθηκε το 1859 από τον Thomas Wade και αλλάχτηκε το 1892 από τον Herbert Giles. Καθώς το σύστημα αυτό προσομοιώνει τη φωνητική της Μανδαρινικής σε αγγλόφωνα σύμφωνα και φωνήεντα, ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο σε αγγλόφωνους μαθητές. Το σύστημα ήταν σε χρήση σε ακαδημαϊκά περιβάλλοντα στις Η.Π.Α. κυρίως πριν τη δεκαετία του 1980 και μέχρι πρόσφατα ήταν διαδεδομένο στην Ταϊβάν.

Εκτός από τη μεταγραφή των φωνητικών διαφέρουν και στη χρήση σημείων τονισμού. Στο σύστημα «Hanyu Pinyin» οι τόνοι εκφράζονται με τονικά σύμβολα πάνω από τις συλλαβές, ενώ στο «Wade-Giles» με αριθμούς στο τέλος κάθε συλλαβής.

Προφορά -Τονισμός:

Οι ήχοι των λέξεων στην Κοινή Μανδαρινική διάλεκτο είναι εύκολο να αναπαραχθούν, πρέπει όμως η κάθε λέξη να τονίζεται σωστά. Υπάρχουν πολλές λέξεις που γράφονται και προφέρονται με τον ίδιο τρόπο αλλά σημαίνουν κάτι εντελώς διαφορετικό. Ένα κοινό παράδειγμα για τη χρήση των τεσσάρων βασικών τόνων στην κΚοινή Μανδαρινική διάλεκτο είναι η «λέξη-συλλαβή» <<μα>>.

  • mā   «μητέρα» — τόνος υψηλός συνεχόμενος
  • má   «κάνναβη» — τόνος που ξεκινάει από χαμηλά και υψώνεται
  • mǎ   «άλογο»— τόνος που ξεκινάει από ψηλά πέφτει και ξαναυψώνεται
  • mà   «κατάρα» — τόνος που ξεκινάει από ψηλά και πέφτει
  • ma   «ερωτηματικό μόριο» — ουδέτερος τόνο

Για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε βίντεο με κινέζικα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://www.chinese4.eu/gr/

 ΑΡΘΡΟ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΦΕΛΗ ΜΠΑΤΣΟΥΛΗ

Σχολιάστε

Top