ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΙΝΔΙΑΝΟ ΑΡΧΗΓΟ ΣΙΑΤΛ

 

19.01.2022

Αγαπητέ Ινδιάνε Σιάλτ,

Δε φαντάζεσαι πώς κατάντησε το περιβάλλον στην σύγχρονη εποχή.

Ακριβώς όπως νόμιζες από το 1800 ότι θα εξελισσόταν.

Έχουν γίνει όλα χειρότερα από ό,τι ήταν παλιά. Όπως ακριβώς πρέβλεψες.

Ο κόσμος έχει γεμίσει από πόλεις που προκαλούν την καταστροφή του

πλανήτη. Οι λευκοί  προσπαθούν να βγάλουν έσοδα, αδιαφορώντας για

τη  γη. Επίσης η νέα τεχνολογία έχει σαν αποτέλεσμα να υπερθερμαίνεται ο

πλανήτης  με τα χρόνια. Εφόσον γίνει αυτό, μέτα από χιλιάδες έτη νομίζω ότι

το ανθρώπινο είδος μαζί με όλα τα ζώα δεν θα μπορέσει να επιβιώσει, εκτός

και αν πάψει να χρησιμοποιεί όποια  τεχνολογία  ρυπαίνει.

Ό,τι έλεγες θα αληθεύει μάλλον για πάντα. Ελπίζω να αλλάξει αυτή

η κατάσταση…

                                                                                                           Με εκτίμηση

Μακρίδης  Μανώλης, Β3

Σχολιάστε