Δραστηριότητες1

Με αφορμή την αλλαγή του καιρού στις αρχές του μήνα ασχολούμαστε με τον καιρό και τα στοιχεία του. Εστιάζουμε στον άνεμο, δημιουργούμε μια έκθεση ζωγραφικής με τίτλο “Φυσάει ο άνεμος” που έδωσαν τα παιδιά και υλοποιούμε μια δραστηριότητα steam κατασκευάζοντας έναν ανεμοδείκτη. Και λίγα λόγια για τις δραστηριότητες steam.

Η προσέγγιση STEM ονομάζεται συχνά η εκπαίδευση του μέλλοντος, καθώς αναπτύσσεται ως απόκριση στις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Ο όρος STEM αποτελεί ακρωνύμιο των λέξεων science, technology, engineering, mathematics, αντανακλώντας τις προτεραιότητες που αναδύονται από τα σύγχρονα διεθνή κριτήρια. Περισσότερο ο όρος STEM αποδίδει την ανάγκη μίας ενιαίας διαθεματικής προσέγγισης αυτών των γνωστικών πεδίων, αναζητώντας αυθεντικές τομές μεταξύ τους. Ακριβώς όπως ένας μηχανικός καλείται να επιλύσει ένα πρόβλημα, χρησιμοποιώντας τα μαθηματικά, τη φυσική και την τεχνολογία, τα αναλυτικά προγράμματα STEM αντλούν από επιστημονικές πρακτικές και καταστάσεις της πραγματικής ζωής που κινητοποιούν γνώσεις από διακριτά πεδία. Σε μία κατεύθυνση διευρυνόμενης διαθεματικότητας, η εκπαίδευση STEM ενσωματώνει τα τελευταία χρόνια την τέχνη -art και το design, προσθέτοντας ένα επιπλέον γράμμα στο ακρωνύμιο (STEAM).Η βιωματική μάθηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης STEAM. Δουλεύοντας με στόχο να δημιουργήσουν ένα όργανο, να υλοποιήσουν ένα πείραμα ή να σχεδιάσουν μια λειτουργική κατασκευή, τα παιδιά αποκτούν έλεγχο πάνω στη μάθησή τους. Αν κάτι δεν λειτουργεί σωστά, κινητοποιούνται για να το διορθώσουν, αναζητούν εναλλακτικές και τελικά βρίσκουν λύσεις. Μέσα από αυτή την μαθησιακή διαδικασία τα παιδιά διαμορφώνουν ουσιαστικές κατανοήσεις, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν ισχυρά κίνητρα και πολύτιμες δεξιότητες.

1

 

2 3 4

Σχολιάστε