…και το ταξίδι μας ξεκινά

 

 

 

Άτιτλο 1και το ταξίδι μας ξεκινά…με παιχνίδι…παιχνίδι. Επιδαπέδια παιχνίδια και μαθαίνουμε να περιμένουμε τη σειρά μας, να βοηθάμε, να συνεργαζόμαστε και θυμόμαστε τα χρώματα με μια παιγνιώδη δραστηριότητα προγραμματισμού….

Σχολιάστε