Η δύναμη του παιχνιδιού

Παρά την ευρέως αναγνωρισμένη σημασία του παιχνιδιου, τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθει μια σημαντική μείωση του χρόνου που παιζουν τα παιδιά, καθώς και μια ποιοτική αλλαγή του παιχνιδιού τους. Το ελεύθερο, αδόμητο, αυτοκατευθυνόμενο παιχνίδι των παιδιών και ιδιαίτερα το παιχνίδι σε εξωτερικούς χώρους, έχει περιοριστεί δραστικά.

Ο περιορισμός του παιχνιδιου έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη, την υγεία και την κοινωνικότητα των παιδιών. Αυξανόμενα προβήματα στην παιδικη ηλικία, όπως η παχυσαρκία, τα ελλείμματα προσοχής, οι δυσκολίες συμπεριφοράς, η κατάθλιψη και το άγχος, έχουν συνδεθεί με τη μείωση διαφόρων τύπων παιχνιδιου.

Στο ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ:

  • Πιστεύουμε πως το ελεύθερο παιχνίδι είναι δικαίωμα κάθε παιδιού.

  • Πιστεύουμε πως το παιχνίδι είναι σημαντικό για την υγεία και την ανάπτυξη των παιδιών.

  • Πιστεύουμε ότι τα παιδιά έχουν δικαίωμα να παίζουν σε ασφαλείς, δημιουργικούς χώρους, που να προάγουν την φαντασία και την ομαδικότητα.

  • Πιστεύουμε πως οι γονείς και οι παιδαγωγοί πρέπει να είναι αρωγοί στο παιχνίδι των παιδιών.

  • Πιστεύουμε στη συνεργασία και στη δικτύωση.

  • Πιστεύουμε στα παιδιά και στη δύναμη του παιχνιδιού.

Συμφωνούμε και επαυξάνουμε!

Μπορείτε να δείτε:

1)

https://www.youtube.com/watch?v=WHFCC2hXc3w&feature=emb_logo

2)

[video http://www.brain.net.gr/paizontas/]

3)

[video https://www.youtube.com/watch?v=Jw76yTigZXU παιχνίδι παντού]

 

 

Σχολιάστε