Η πολυήμερη εκδρομή της Γ Γυμνασίου

Στο πλαίσιο υλοποίησης εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ’ τάξης του γυμνασίου, πραγματοποιήθηκε μετακίνηση 146 μαθητών και 8 συνοδών καθηγητών, από Τετάρτη εως και Σάββατο 02/03/24, με [...]