Γενικά

Γενικά

Ο Δ Υ Ε Π.

Ομάδα Διατήρησης Υπολογιστών Εξοπλισμού Πληροφορικής

7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης 2012

mail@7gym-ilioup.att.sch.gr

Καινοτόμος Δράση Πληροφορικής

υπό την καθοδήγηση του Καθηγητή Πληροφορικής

Δρ Ιωάννη Καρρά.

Σκοπός

v        Απόκτηση γνώσεων μέσα από την πρακτική εμπειρία

v        Ευαισθητοποίηση στην ανακύκλωση υλικού για την προστασία του περιβάλλοντος

v        Προστασία της υγείας και κανόνες για την αποφυγή ατυχημάτων

v        Αναγνώριση και Επαναχρησιμοποίηση χρήσιμου υλικού

v        Επεμβάσεις για την Συντήρηση για την διατήρηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού

Σχολιάστε

Top