Δημιουργώντας το Γλωσσικό Πορτραίτο των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ρόδου

Foto-Fragebogen1

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

Foto-Fragebogen

Κάθε άνθρωπος έχει τον δικό του τρόπο προσέγγισης της γνώσης, ο οποίος με τη σειρά του μας αποκαλύπτει τον τρόπο, με τον οποίο ο καθένας αντιλαμβάνεται, συμμετέχει και αντιδρά στο μαθησιακό περιβάλλον. Ο προσδιορισμός αυτών των διαφορετικών τρόπων μάθησης κάθε ατόμου δίνει στον καθηγητή τη δυνατότητα να παρέμβει πιο αποτελεσματικά και να προσαρμόσει τον τρόπο διδασκαλίας της ξένης γλώσσας στις ανάγκες και τις προτιμήσεις των μαθητών του. Πώς θα προσδιορίσουμε, όμως, τους τρόπους μάθησης των μαθητών μας;

Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί εξυπηρετεί αυτόν ακριβώς τον σκοπό. Με τη συμμετοχή σας μπορείτε να ανατροφοδοτήσετε τους προβληματισμούς μας για τη γλωσσική εκπαίδευση και τις παρεχόμενες πρακτικές διδασκαλίας. Μέσα από τη μελέτη των απαντήσεών σας θα μπορούσε να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόησή σας από τον καθηγητή, στην ανάλογη προσαρμογή του τρόπου διδασκαλίας και στον τρόπο μάθησής σας.

Η έρευνα, η οποία είναι ανώνυμη, έχει μοναδικό στόχο τη συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για τη γλωσσική επάρκεια των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ρόδου. Αν και πρόκειται για μια ανοιχτή στο κοινό φόρμα, οποιοσδήποτε άλλος συμμετέχων πέραν των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ρόδου θα αλλοίωνε τα αποτελέσματα και θα μας οδηγούσε σε λανθασμένες εκτιμήσεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα κοινοποιηθούν αμέσως μετά την επεξεργασία τους.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας

Βόμβα Γ. Στυλιανή

Καθηγήτρια Γερμανικών στο Μουσικό Σχολείο Ρόδου

3d-epsilon3d-delta3d-omega

    μπορείτε να λάβετε μέρος στο ερωτηματολόγιο

Σχολιάστε

Top