Η ζωή του Alan Turing

Ο Alan Turing (1912-1954) ήταν διακεκριμένος Βρετανός μαθηματικός, αναλυτής κρυπτογραφημένων κωδίκων, φιλόσοφος, φυσικός και βιολόγος. Συχνά αναφέρεται ως ο πατέρας του σύγχρονου ηλεκτρονικού υπολογιστή και [...]