Επιμορφωτική συνάντηση

10

Στο Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών πραγματοποιήθηκε  επιμορφωτική συνάντηση με θέμα:  «Η αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα στην εκπαιδευτική διαδικασία» με υπεύθυνους τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ),  Καραμπογά Παναγιώτη (ΠΕ70), Νιζάμ Αχμέτ (ΠΕ73), Τσιγγίδου Σουλτάνα (ΠΕ60), Τσουρή Νικόλαο  (ΠΕ70). Η επαναλαμβανόμενη επιμορφωτική συνάντηση με εκπαιδευτικούς  πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας α) την Τρίτη 21 Ιανουαρίου για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70 και  β) την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020 για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου  ΠΕ73. 1 2

Σχολιάστε

Top