Η μαγνητική επαφή

Η μαγνητική επαφή Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται μια μαγνητική επαφή.   Η μαγνητική επαφή είναι ένας αισθητήρας ο οποίος  χρησιμοποιείτε ως «είσοδος» σε ένα αυτόματο σύστημα, όπως [...]