Ορισμός Βιολογίας

Ο όρος βιολογία προέρχεται από την ελληνική λέξη βίος που σημαίνει «Ζωή» και την κατάληξη -λογία που σημαίνει «μελέτη». Ο όρος πρωτοεμφανίστηκε στα λατινικά το 1736μ.Χ. όταν [...]

Χωρίς εικόνα

Αλληλεπίδραση των οργανισμών

Η οικολογία μελετά τη διανομή και την αφθονία των ζωντανών οργανισμών, καθώς και την αλληλεπίδραση μεταξύ των οργανισμών και του φυσικού περιβάλλοντος. Το περιβάλλον ενός [...]