Είδη Υπολογιστών

* Υπερυπολογιστές :  ονομάζονται οι υπολογιστές που διαφέρουν απ” τους υπολογιστές που χρησιμοποιούνται από απλούς χρήστες όσον αφορά στον αριθμό των υπολογισμών κινητής υποδιαστολής που μπορεί να εκτελέσει ανά δευτερόλεπτο. Οι υπερυπολογιστές αποτελούνται [...]