Χωρίς εικόνα

Σκοπός του περιοδικού

Σκοπός της δημιουργίας του περιοδικού μας είναι η παρουσίαση ορισμένων δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν από τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου του 2ου Γυμνασίου Ιωαννίνων, το σχολικό [...]

111

2η αφίσα

Λήψη αρχείου