Νοητικοί / εννοιολογικοί χάρτες

Οι εννοιολογικοί χάρτες βοηθούν στην εκπαίδευση, καθώς αποτελούν εργαλείο οργάνωσης εννοιών, παρουσίαση προϋπαρχουσών γνώσεων, αλλά και ευκαιρία απόδειξης της νέας γνώσης βοηθώντας στην στην αξιολόγηση.

Ένα εργαλείο εννοιολογικής χαρτογράφησης είναι το CMAP TOOLS, το οποίο «κατεβαίνει» δωρεάν στον υπολογιστή.

Ελληνική Επανάσταση του 1821 mindmap

Υπάρχουν και διαδικτυακά εργαλεία εννοιολογικής χαρτογράφησης, όπως

το POPPLET https://www.popplet.com

το bubbl.us https://bubbl.us

το Creately https://creately.com

Σχολιάστε