Από τον οικονομικό αναλφαβητισμό στον οικονομικό αλφαβητισμό

Ο οικονομικός αλφαβητισμός είναι η ικανότητα του πολίτη να αναγνωρίζει τα οικονομικά προβλήματα και τις αλλαγές  των οικονομικών συνθηκών, να υπολογίζει το κόστος και όφελος των εναλλακτικών επιλογών  και να λαμβάνει αποφάσεις  με πλήρη επίγνωση του ρίσκου και των συνεπειών τους.

Ο «οικονομικός αναλφαβητισμός» περιγράφει την περιορισμένη ικανότητα των πολιτών να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις που αφορούν στην προσωπική οικονομική τους διαχείριση και γενικότερα στη διαχείριση του νοικοκυριού τους. «Όταν οι άνθρωποι δεν μπορούν να αντιληφθούν κρίσιμα οικονομικά ζητήματα και να πάρουν σοβαρές αποφάσεις για τη ζωή τους σε τομείς όπως η στέγαση, η εκπαίδευση και ο προσωπικός τους προϋπολογισμός, αποκλείονται από το ίδιο το οικονομικό σύστημα στο οποίο ζουν».  Σ’ αυτό το πόρισμα  κατέληξε Παγκόσμια Έρευνα Οικονομικής Παιδείας που πραγματοποίησε το 2014 η Υπηρεσία Αξιολόγησης της Standard & Poors με πάνω από 150.000 ενήλικες σε 148 χώρες. Σύμφωνα με την έρευνα, δύο στους τρεις ενήλικες παγκοσμίως, είναι οικονομικά αναλφάβητοι.

Ο στόχος του οικονομικού αλφαβητισμού είναι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και το ομαδικό πνεύμα, προκειμένου να γίνουν οι μαθητές στην ενήλικη ζωή τους «παραγωγικά μέλη της κοινωνίας»

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης