Επίδραση των διατάσεων στην απόδοση

I. ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ Οι διατάσεις έχουν σημαντικό ρόλο στην επιδίωξη της βελτίωσης των φυσικών ικανοτήτων. Η μακροχρόνια εφαρμογή των διατάσεων έχει ως σκοπό την βελτίωση της [...]