Προτάσεις μαθητών για την επόμενη σχολική χρονιά!

Δειγματοληπτικά ζητήθηκε από μαθητές και μαθήτριες (61) να κάνουν μια αποτίμηση της δράσης και να προτείνουν νέες ενέργειες για την επόμενη σχολική χρονιά:

Κατά πόσο οι ενέργειες που έγιναν (ενημέρωση, καθαρισμός αυλής, καθαρισμός θρανίων, καθαρισμός ακτής, φύτεμα λουλουδιών, ανακύκλωση καπακιών, ανακύκλωση συσκευών και μπαταριών, σχετικές εργασίες κλπ) σας βοηθούν ώστε να συμμετέχετε πιο ενεργά στην ανακύκλωση; Χωρίς τίτλο Τι θα θέλατε να κάνει το σχολείο την επόμενη χρονιά σε σχέση με την ανακύκλωση; Τι θα προτείνατε; Ενδεικτικές προτάσεις των μαθητών/τριών:

  • Να τοποθετηθούν περισσότεροι κάδοι στην αυλή
  • Να υιοθετήσουμε ένα παρτέρι στα Νέα Μουδανιά
  • Να κάνουμε ανταλλαγή μεταχειρισμένων σχολικών ειδών
  • Να επιμορφωθούμε για το πώς μπορούμε να μειώσουμε τα απορρίματά μας (πχ. κομποστοποίηση)
  • Να τοποθετήσουμε πινακίδες με μηνύματα στην αυλή για να μην πετάνε σκουπίδια οι απογευματινοί χρήστες της αυλής
  • Να φυτεύσουμε περισσότερα φυτά στην αυλή

 

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης