Η δράση μας! Αναγκαιότητα-Στόχοι-Ενέργειες!

Αναγκαιότητα-Στόχοι

Αναγκαιότητα

Το περιβάλλον δεν αποτελεί ανεξάντλητη πρώτη ύλη και η στάση και ο τρόπος ζωή μας συχνά έχουν αρνητικές επιπτώσεις σε αυτό. Στις μέρες μας, δημιουργούμε τεράστιες ποσότητες σκουπιδιών και πολλοί δεν κατανοούν την επίδραση που έχει αυτό στο περιβάλλον. Απορρίμματα διαφόρων ειδών παρατηρούμε πολύ συχνά και στην αυλή του σχολείου ενώ αντικείμενα που έχουν χρησιμοποιηθεί μπορούν είτε να επαναχρησιμοποιηθούν είτε να ανακυκλωθούν. Οι μαθητές, ως τα πιο νέα μέλη της κοινωνίας, είναι πιο εύκολο να υιοθετήσουν νέες συνήθειες και να επηρεάσουν τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς τους.

Στόχοι

Άμεσοι

Α). Η καλλιέργεια και ενδυνάμωση της οικολογικής συνείδησης και ευαισθητοποίησης στο θέμα της ανακύκλωσης.

Β). Η ενημέρωση των μαθητών και των εκπαιδευτικών του σχολείου σχετικά με όλες τις πρακτικές δράσεις που μπορούν να εφαρμόσουν στις καθημερινές τους συμπεριφορές και επιλογές για να μειώσουν τα απορρίμματα.

Γ). Οι μαθητές με εφόδιο τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους θα επηρεάσουν θετικά τον οικογενειακό κύκλο και τον κοινωνικό τους περίγυρο στην υιοθέτηση νέων συνηθειών φιλικών προς το περιβάλλον.

Δ). Η δράση στοχεύει να εμπλέξει μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, δήμο, στην λήψη πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος σε ευρύτερη κλίμακα, αγγίζοντας την τοπική κοινωνία.

Έμμεσοι

  • Υποστήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας και καλλιέργεια κλίματος σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών
  • Υποστήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας μαθητών/τριών
  • Συμμετοχή σε δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος
  • Ενίσχυση σχέσεων και επιδίωξη συνεργασιών με φορείς
  • Ενίσχυση εξωστρέφειας

Ενέργειες και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Χρονοδιάγραμμα

Η έναρξη της δράσης ορίζεται η 12/01/2022 και η λήξη η 31 Μαΐου 2022 (Μόνο η 1η ενέργεια υλοποιήθηκε την περίοδο του Δεκεμβρίου 2021 λόγω του χαρακτήρα της). Αναλυτικά δίπλα σε κάθε ενέργεια επισημαίνεται η χρονική της διάρκεια.

Ενέργειες

Αναλυτικά οι συγκεκριμένες ενέργειες για την υλοποίηση της δράσης περιλαμβάνουν:

Στολισμός αιθουσών με χριστουγεννιάτικα στολίδια τα οποία οι μαθητές επαναχρησιμοποίησαν (δεν αγοράστηκαν στολίδια από τους μαθητές αλλά χρησιμοποιήθηκαν αντικείμενα που είχαν ήδη στο σπίτι. Δόθηκε έτσι το μήνυμα για την επαναχρησιμοποίηση αγαθών) (Δεκέμβριος 2021)

Ανακύκλωση πωμάτων πλαστικών μπουκαλιών και πλαστικών μπουκαλιών (12η Ιανουαρίου – Μάιος 2022)

Ανακύκλωση χαρτιού (12η Ιανουαρίου – Μάιος 2022)

Ανακύκλωση μπαταριών (12η Ιανουαρίου – Μάιος 2022)

Εκστρατεία καθαριότητας σχολικής αυλής-Διαγράμμιση γηπέδων αθλοπαιδιών, δημιουργία επιδαπέδιων παιχνιδιών (τρίλιζα) και εργαλείων κινητικών δεξιοτήτων (skill-ladder) (Απρίλιος-Μάιος 2022)

Καθαρισμός της ακτής των Νέων Μουδανιών (Μάρτιος-Μάιος 2022)

Ανακύκλωση μικρών Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Συσκευών (12η Ιανουαρίου – Μάιος 2022)

Καταστροφή-απόσυρση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού του σχολείου (12η Ιανουαρίου-Μάιος 2022)

Συμβολική φύτευση αρωματικών φυτών σε γωνιές της αυλής σε συνεργασία με το ΕΚ Ν.Μουδανιών (Μάρτιος-Μάιος 2022)

Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση εκπ/κών και μαθητών του σχολείου (τάξεις Α΄ και Β΄) από τον φορέα ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ. Η ενημέρωση έχει τίτλο: «Αλλάζοντας Συμπεριφορές… Αλλάζουμε το Μέλλον».   Στους μαθητές της Γ΄ τάξης την ενημέρωση θα κάνουν καθηγητές αφού παρακολουθήσουν την ενημέρωση από τον φορέα (12η Ιανουαρίου-Απρίλιος 2022)

Συμμετοχή στον 5ο Διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα: «Το μέλλον που θέλουμε-Βιώσιμη Διαχείριση πόρων» του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε (λήξη διαγωνισμού 15/03/2022)

«Δημιουργική Ανακύκλωση», με κατασκευές μαθητών από ανακυκλώσιμα υλικά, όπως: μολυβοθήκες από χρησιμοποιημένες κόλλες Α4, δημιουργία σημειωματάριων από κόλλες τετραδίων (μισοτελειωμένων από προηγούμενες σχολικές χρονιές), συρραφή-δέσιμο βιβλίων που έχουν φθαρεί, διακοσμητικά, κλπ. (12η Ιανουαρίου – Μάιος 2022)

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τους μαθητές του σχολείου με θέμα τα απορρίμματα και την ανακύκλωση (Ιανουάριος 2022)

Εργασίες μαθητών (Περιβάλλον, Απορρίμματα, Ανακύκλωση) (12η Ιανουαρίου – Μάιος 2022)

Ηλεκτρονική σχολική εφημερίδα-περιοδικό (μέσω του sch.gr) με πληροφοριακό υλικό και δημιουργίες-εργασίες μαθητών για την δράση και ανάρτηση στο blog του σχολείου (12η Ιανουαρίου – Μάιος 2022)

Με αφορμή την παγκόσμια μέρα ανακύκλωσης (18/3/2022) θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση μαθητών στο μάθημα της Πληροφορικής για την σημασία της Ανακύκλωσης Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών. Στα τμήματα τα οποία δεν θα έχουν μάθημα Πληροφορικής εκείνη τη μέρα οι εκπ/κοί που διδάσκουν Πληροφορική θα κάνουν ένα αφιέρωμα στο πλαίσιο του μαθήματός τους το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Περιοδική αποστολή ενημέρωσης στους γονείς με τα επιτεύγματα του σχολείου σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη δράση (12η Ιανουαρίου – Μάιος 2022)

Ενημέρωση της διεύθυνσης του ΓΕΛ Νέων Μουδανιών για την τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης πλαστικών μπουκαλιών και πωμάτων πλαστικών μπουκαλιών και έκκληση για συμμετοχή εκ μέρους των μαθητών του αφού οι κάδοι θα βρίσκονται στο χώρο της αυλής που είναι κοινή (Ιανουάριος 2022)

Διοργάνωση ημέρας ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (Μάρτιος-Μάιος 2022)

Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης από την υλοποίηση της δράσης (Μάιος 2022)

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης